ASICS Stockholm Marathon och Ramboll Stockholm Halvmarathon avgörs samma dag den 5 sep 2020

Efter intensiva arbetsveckor på grund av det rådande läget med coronautbrottet vill vi idag meddela att årets ASICS Stockholm Marathon flyttas från den 30 maj till den 5 september, och kommer då att arrangeras samma dag som Ramboll Stockholm Halvmarathon med Stockholm Stadion som gemensamt evenemangsområde. I denna tuffa tid är vi glada över att ha hittat en möjlighet att arrangera det 42:a ASICS Stockholm Marathon 2020 och vi tackar för ditt tålamod i väntan på beskedet. Vi lovar att göra den 5 september till en upplevelse utöver det vanliga!

Du som är anmäld till årets ASICS Stockholm Marathon kommer att få din startplats automatiskt flyttad till den 5 september. Vi har dock full förståelse för att det nya datumet inte passar alla deltagare och erbjuder därför möjligheten att överföra startplatsen till en annan löpare. Vi återkommer med info om hur du gör ett namnbyte.

Vi på Marathongruppen samlar över 200 000 löpare i drygt 40 olika evenemang runt om i landet varje år, varav flera under våren och tidig sommar. Det har varit (och är fortfarande) en stor utmaning att kartlägga hur situationen kommer påverka vår verksamhet. Vi gör allt i vår makt för att överleva den här krisen så att vi kan fortsätta att arrangera motionslopp i många år till. Det har tagit tid att gå igenom alla möjliga alternativ och vi hoppas att den lösning vi nu presenterar för ASICS Stockholm Marathon är ett bra alternativ för så många av er deltagare som möjligt.

Vi är en ideell organisation där allt vårt överskott går tillbaka till våra ägarföreningar, andra samarbetsarrangörer och funktionärsföreningar – totalt över hundra idrottsföreningar som får in stora delar av sina årsintäkter genom våra evenemang. En idrottsrörelse som redan innan coronautbrottet var underfinansierad, och som nu står inför sin största ekonomiska kris någonsin på grund av inställda och flyttade evenemang. I dagsläget har vi därför inte möjlighet att betala tillbaka anmälningsavgifter eller att flytta över dem till 2021. Flytt av startplatser till 2021 års lopp kommer endast att erbjudas till våra löpare som är bosatta utanför Sverige, då det fortfarande råder stor ovisshet kring läget för internationella resor i början av september. Vi återkommer med mer info om detta.

Att träna till ett maraton kräver dedikation och hårt arbete och vi förstår att det blir en tuff omställning i träningen när loppet flyttar fram tre månader. Som hjälp på vägen kommer du inom kort att få tillgång till ett 20 veckors träningsprogram som drar igång i slutet av april.

Under maratonhelgen skulle även ASICS Stockholm High Five (den 29 maj) samt Stockholm Mini Marathon och Leo’s Minsta Maran (den 31 maj) ha arrangerats. Dessa lopp är också flyttade och i dagsläget har ASICS Stockholm High Five fått ett nytt datum, fredagen den 4 september. Stockholm Mini Marathon och Leo’s Minsta Maran kommer också att arrangeras under hösten, vi återkommer med datum.

ASICS Stockholm Marathon den 5 september behåller samma starttider som det ursprungliga loppet, det vill säga klockan 12.00 och 12.10. Ramboll Stockholm Halvmarathon avgörs samma dag klockan 9.00. Ur svårigheter växer möjligheter, och vi är väldigt förväntansfulla inför att få leverera en helt unik loppdag då två av Sveriges mest kända motionsevenemang går av stapeln. Det blir en löparfest som Stockholm aldrig skådat tidigare! Mer info om den nya maratonhelgen kommer att publiceras löpande i nyhetsbrev, på stockholmmarathon.se och i våra sociala kanaler. Där kommer du även att kunna läsa mer om hur du hakar på våra kostnadsfria virtuella lopp, en satsning vi gör tillsammans med Sverige Springer och jogg.se för att inspirera er löpare att hålla träningsmotivationen uppe. Genom Länge Leve Loppet kommer du varje vecka framöver att kunna tävla mot dig själv och andra, var du än befinner dig i Sverige.

Vi är stolta över att ha just dig som deltagare i ASICS Stockholm Marathon 2020, tack för ditt stöd och förståelse. Vi är också oerhört tacksamma över det stöd vi har fått från våra samarbetspartners, leverantörer och myndigheter under arbetet för att hitta ett nytt datum. Vi ses den 5 september!

Med vänliga hälsningar,
Daniel Almgren, VD Marathongruppen


🇬🇧ASICS Stockholm Marathon postponed to 5 September 2020

Following some intensive weeks dealing with the current situation due to the Corona virus, we can today report that this year’s ASICS Stockholm Marathon will be moved from 30 May to 5 September and will be staged on the same day as Ramboll Stockholm Half Marathon with Stockholm Olympic Stadium as a joint event area. At this difficult time, we are pleased that we are able to find a possibility to organise the 42nd ASICS Stockholm Marathon 2020 and we thank you for your patience in waiting for this decision. We promise to make 5 September an occasion to remember!

If you have entered this year’s ASICS Stockholm Marathon, your start place will automatically be moved to 5 September. We understand, of course, that this new date will not suit all participants and, therefore, offer the opportunity to transfer start places to other runners. We will provide further information about name transfers in due course.

Marathongruppen engages over 200,000 runners in over 40 events every year in Sweden, many of which take place in the spring and early summer. It has been (and still is) a major challenge to identify how the situation will affect our organisation. We are doing everything in our power to survive this crisis so that we can continue to arrange mass races for many years to come. It has taken time to consider all the possible alternatives and we hope that the solution we now present for ASICS Stockholm Marathon is the best alternative for as many participants as possible.

We are a charitable sports organisation which transfers all surplus funds at the end of the year to other non-profit sports clubs to be used for children’s and youth activities within sports. In total over one hundred sports clubs receive a large part of their annual income via our events. A sports movement which, before the outbreak of corona virus, was already underfunded and which now faces its greatest economic crisis due to cancelled and postponed events. At this time, therefore, we are unable to refund registration fees. For participants living outside Sweden, we are making an exception and offering the transfer of start places to the 2021 race, since there is still considerable uncertainty concerning international travel in the beginning of September. More information about this in due course.

Other races were also planned to take place during Marathon weekend - ASICS Stockholm High Five (29 May) as well as Stockholm Mini Marathon and Leo’s Minsta Maran (31 May). These races are also postponed; ASICS Stockholm High Five has a new date – Friday 4 September. Stockholm Mini Marathon and Leo’s Minsta Maran will also take place in the autumn and a date will be announced in due course.

ASICS Stockholm Marathon on 5 September will have the same start times as the original race, ie 12:00 and 12:10. Ramboll Stockholm Half Marathon will take place on the same day at 09:00. Challenges present opportunities and we are extremely excited about delivering a completely unique race day when two of Sweden’s most famous mass races take place. It will be a running festival which Stockholm has never experienced before. More information about the new Marathon weekend will be published regularly in newsletters, on stockholmmarathon.se and our social media channels.

We are proud to have you as a participant in ASICS Stockholm Marathon 2020. Thank you for your support and understanding. We are also extremely grateful for the support we have received from our partners, suppliers and the authorities in our efforts to find a new date. See you on 5 September!

Best regards,
Daniel Almgren, CEO Marathongruppen
Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.